Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.20, godz. 23:15
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 134 391,00 109 099,00
-18,8%
381 921,00
250,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 71 744,00 27 922,00
-61,1%
177 769,00
536,7%
Zysk (strata) brutto 83 943,00 40 967,00
-51,2%
224 946,00
449,1%
Zysk (strata) netto 73 392,00 22 136,00
-69,8%
195 013,00
781,0%
Amortyzacja 24 518,00 24 473,00
-0,2%
96 841,00
295,7%
Aktywa 2 224 703,00 2 099 966,00
-5,6%
2 301 107,00
9,6%
Kapitał własny 2 076 936,00 2 006 408,00
-3,4%
2 171 290,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,61 20,08
-2,6%
21,73
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,22
-69,5%
1,95
779,3%