Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 21:25
kontakt
PRIMETECH
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 599,00 16 485,00
-40,3%
573,00
-96,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 361,00 1 273,00
-84,8%
652,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 7 920,00 931,00
-88,2%
645,00
-30,7%
Zysk (strata) netto 7 347,00 843,00
-88,5%
645,00
-23,5%
Amortyzacja 24,00 24,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 19 813,00 10 489,00
-47,1%
10 598,00
1,0%
Kapitał własny 5 164,00 5 433,00
5,2%
4 254,00
-21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,35
5,1%
0,27
-21,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,05
-88,5%
0,04
-24,1%