Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 10:29
kontakt
PRIMETECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 248,00 130,00
-99,2%
130,00
0,0%
14,00
-89,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 697,00 1 080,00
-70,8%
1 080,00
0,0%
-271,00
---
Zysk (strata) brutto 3 532,00 1 081,00
-69,4%
1 081,00
0,0%
-448,00
---
Zysk (strata) netto 3 057,00 1 081,00
-64,6%
1 081,00
0,0%
-448,00
---
Amortyzacja 12,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 23 014,00 9 804,00
-57,4%
9 804,00
0,0%
9 582,00
-2,3%
Kapitał własny 8 221,00 6 514,00
-20,8%
6 514,00
0,0%
3 265,00
-49,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,42
-20,9%
0,42
0,0%
0,21
-49,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,07
-64,8%
0,07
0,0%
-0,03
---