Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:14
kontakt
KPPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 111 324,00 114 048,00
2,4%
139 685,00
22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 161,00 14 862,00
-2,0%
25 307,00
70,3%
Zysk (strata) brutto 14 651,00 14 652,00
0,0%
25 478,00
73,9%
Zysk (strata) netto 11 822,00 11 775,00
-0,4%
20 572,00
74,7%
Amortyzacja 3 578,00 3 594,00
0,4%
4 259,00
18,5%
Aktywa 193 033,00 201 646,00
4,5%
235 336,00
16,7%
Kapitał własny 117 301,00 129 076,00
10,0%
149 648,00
15,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 72,30 79,56
10,0%
92,24
15,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,29 7,26
-0,4%
12,68
74,7%