Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 17:40
kontakt
KETY
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 306 512,00 1 306 512,00
0,0%
1 320 973,00
1,1%
1 156 837,00
-12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 193 371,00 193 371,00
0,0%
212 717,00
10,0%
121 343,00
-43,0%
Zysk (strata) brutto 176 335,00 176 335,00
0,0%
205 240,00
16,4%
100 401,00
-51,1%
Zysk (strata) netto 150 962,00 150 962,00
0,0%
181 027,00
19,9%
71 298,00
-60,6%
Amortyzacja 44 875,00 44 875,00
0,0%
44 484,00
-0,9%
47 530,00
6,8%
Aktywa 3 737 914,00 3 737 914,00
0,0%
3 737 408,00
-0,0%
3 655 321,00
-2,2%
Kapitał własny 1 621 819,00 1 621 819,00
0,0%
1 816 047,00
12,0%
1 889 895,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 168,06 168,06
0,0%
188,19
12,0%
195,84
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,64 15,64
0,0%
18,76
19,9%
7,39
-60,6%