Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 14:50
kontakt
KETY
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 747 647,00 1 306 130,00
74,7%
1 306 130,00
0,0%
1 053 973,00
-19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 56 853,00 170 019,00
199,1%
170 019,00
0,0%
100 386,00
-41,0%
Zysk (strata) brutto 453 124,00 663 882,00
46,5%
161 934,00
-75,6%
534 801,00
230,3%
Zysk (strata) netto 442 211,00 633 442,00
43,2%
633 442,00
0,0%
547 326,00
-13,6%
Amortyzacja 27 097,00 27 347,00
0,9%
27 347,00
0,0%
28 607,00
4,6%
Aktywa 1 441 813,00 2 250 668,00
56,1%
2 250 668,00
0,0%
2 117 311,00
-5,9%
Kapitał własny 673 869,00 872 095,00
29,4%
872 095,00
0,0%
899 713,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 69,84 90,37
29,4%
90,37
0,0%
93,23
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 45,83 65,64
43,2%
65,64
0,0%
56,72
-13,6%