Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:38
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 604 682,00 701 448,00
16,0%
701 448,00
0,0%
568 327,00
-19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 87 504,00 82 515,00
-5,7%
82 515,00
0,0%
42 230,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 85 190,00 554 744,00
551,2%
76 744,00
-86,2%
39 112,00
-49,0%
Zysk (strata) netto 92 682,00 540 760,00
483,5%
540 760,00
0,0%
41 956,00
-92,2%
Amortyzacja 13 484,00 13 863,00
2,8%
13 863,00
0,0%
13 890,00
0,2%
Aktywa 1 662 339,00 2 250 668,00
35,4%
2 250 668,00
0,0%
1 900 415,00
-15,6%
Kapitał własny 853 817,00 872 095,00
2,1%
872 095,00
0,0%
921 628,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 88,48 90,37
2,1%
90,37
0,0%
95,50
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,60 56,04
483,5%
56,04
0,0%
4,35
-92,2%