Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 07:28
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 131,00 11 482,00
41,2%
10 915,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90,00 1 511,00
1 578,9%
1 331,00
-11,9%
Zysk (strata) brutto 89,00 1 480,00
1 562,9%
1 334,00
-9,9%
Zysk (strata) netto 70,00 1 120,00
1 500,0%
1 072,00
-4,3%
Amortyzacja 86,00 81,00
-5,8%
87,00
7,4%
Aktywa 23 636,00 24 366,00
3,1%
25 044,00
2,8%
Kapitał własny 14 933,00 16 053,00
7,5%
17 125,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,93 4,22
7,5%
4,51
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,30
1 538,9%
0,28
-4,4%