Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 04:31
kontakt
INSTALKRK
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90 032,00 125 939,00
39,9%
131 595,00
4,5%
88 069,00
-33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 309,00 13 377,00
479,3%
20 474,00
53,1%
2 445,00
-88,1%
Zysk (strata) brutto 3 267,00 14 275,00
336,9%
20 264,00
42,0%
5 996,00
-70,4%
Zysk (strata) netto 2 500,00 11 334,00
353,4%
16 102,00
42,1%
5 117,00
-68,2%
Amortyzacja 1 063,00 1 158,00
8,9%
1 158,00
0,0%
1 062,00
-8,3%
Aktywa 372 143,00 319 701,00
-14,1%
326 338,00
2,1%
348 684,00
6,8%
Kapitał własny 217 138,00 246 716,00
13,6%
248 052,00
0,5%
259 731,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,80 33,86
13,6%
34,05
0,5%
35,65
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 1,56
353,6%
2,21
42,0%
0,70
-68,2%