Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:29
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50,00 -417,00
---
19,00
---
Zysk (strata) brutto -145,00 -618,00
---
12,00
---
Zysk (strata) netto -145,00 -618,00
---
12,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 970,00 498,00
-48,7%
511,00
2,6%
Kapitał własny -3 297,00 -3 915,00
---
-3 903,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,18
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
0,00
---