Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 13:46
kontakt
WASKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 126 573,00 74 327,00
-41,3%
81 547,00
9,7%
68 936,00
-15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 891,00 1 516,00
-84,7%
-3 914,00
---
7 775,00
---
Zysk (strata) brutto -1 266,00 1 453,00
---
-8 759,00
---
2 718,00
---
Zysk (strata) netto -1 489,00 1 062,00
---
-7 433,00
---
2 740,00
---
Amortyzacja 1 321,00 1 845,00
39,7%
1 801,00
-2,4%
1 787,00
-0,8%
Aktywa 377 689,00 355 978,00
-5,7%
389 307,00
9,4%
386 225,00
-0,8%
Kapitał własny 215 092,00 212 396,00
-1,3%
198 579,00
-6,5%
201 319,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,32 2,33
0,5%
2,18
-6,5%
2,21
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
-0,08
---
0,03
---