Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 20:46
kontakt
GETIN
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 420 529,00 189,00
-100,0%
312 475,00
165 230,7%
254 144,00
-18,7%
Przychody z tytułu prowizji 131 771,00 169,00
-99,9%
70 964,00
41 890,5%
27 241,00
-61,6%
Wynik na działalności bankowej 234 753,00 -20 135,00
---
169 838,00
---
131 352,00
-22,7%
Zysk (strata) brutto 128 370,00 -22 265,00
---
97 981,00
---
-229 793,00
---
Zysk (strata) netto 101 319,00 -347 252,00
---
-131 745,00
---
-218 741,00
---
Amortyzacja 105 141,00 79 052,00
-24,8%
26 229,00
-66,8%
11 460,00
-56,3%
Aktywa 22 927 195,00 4 323 797,00
-81,1%
1 455 497,00
-66,3%
691 288,00
-52,5%
Kapitał własny 886 427,00 625 112,00
-29,5%
662 274,00
5,9%
215 808,00
-67,4%
Współczynnik wypłacalności 4,06 18,45
354,4%
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,08
-29,9%
0,09
6,1%
1,14
1 206,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,05
---
-0,02
---
-1,15
---