Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:39
kontakt
GETIN
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 76 247,00 51 013,00
-33,1%
40 558,00
-20,5%
51 800,00
27,7%
Przychody z tytułu prowizji 4 893,00 6 120,00
25,1%
4 964,00
-18,9%
6 241,00
25,7%
Wynik na działalności bankowej 57 081,00 26 545,00
-53,5%
7 227,00
-72,8%
20 537,00
184,2%
Zysk (strata) brutto 595,00 14 681,00
2 367,4%
-28 084,00
---
5 943,00
---
Zysk (strata) netto -5 720,00 23 195,00
---
-17 881,00
---
4 517,00
---
Amortyzacja 3 211,00 2 342,00
-27,1%
2 369,00
1,2%
2 795,00
18,0%
Aktywa 1 009 468,00 917 697,00
-9,1%
691 288,00
-24,7%
659 023,00
-4,7%
Kapitał własny 234 751,00 217 852,00
-7,2%
215 808,00
-0,9%
220 324,00
2,1%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,24 1,15
-7,2%
1,14
-1,0%
1,16
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,12
---
-0,09
---
0,02
---