Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:19
kontakt
GETIN
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 156 630,00 132 790,00
-15,2%
162 573,00
22,4%
101 349,00
-37,7%
Przychody z tytułu prowizji 35 275,00 32 377,00
-8,2%
16 157,00
-50,1%
12 539,00
-22,4%
Wynik na działalności bankowej 89 437,00 79 953,00
-10,6%
97 580,00
22,0%
38 548,00
-60,5%
Zysk (strata) brutto 24 867,00 43 584,00
75,3%
-216 390,00
---
16 902,00
---
Zysk (strata) netto -194 488,00 -153 148,00
---
-224 055,00
---
12 068,00
---
Amortyzacja 46 757,00 14 875,00
-68,2%
6 749,00
-54,6%
5 083,00
-24,7%
Aktywa 19 918 558,00 3 807 297,00
-80,9%
1 009 468,00
-73,5%
498 248,00
-50,6%
Kapitał własny 810 731,00 628 939,00
-22,4%
234 751,00
-62,7%
102 211,00
-56,5%
Współczynnik wypłacalności 4,43 13,30
200,2%
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,08
-22,4%
1,24
1 390,4%
0,54
-56,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
-1,18
---
0,06
---