Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 00:28
kontakt
FORTE
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 326 909,00 1 273 944,00
-4,0%
1 273 944,00
0,0%
1 273 944,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 178 592,00 88 179,00
-50,6%
88 179,00
0,0%
88 179,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 151 797,00 62 251,00
-59,0%
62 251,00
0,0%
62 251,00
0,0%
Zysk (strata) netto 110 829,00 89 544,00
-19,2%
89 544,00
0,0%
89 544,00
0,0%
Amortyzacja 54 685,00 55 395,00
1,3%
55 395,00
0,0%
55 395,00
0,0%
Aktywa 1 437 464,00 1 481 118,00
3,0%
1 481 118,00
0,0%
1 481 118,00
0,0%
Kapitał własny 792 215,00 855 752,00
8,0%
855 752,00
0,0%
855 752,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,10 35,76
8,0%
35,76
0,0%
35,76
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,63 3,74
-19,2%
3,74
0,0%
3,74
0,0%