Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 14:29
kontakt
FORTE
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 250 597,00 334 649,00
33,5%
334 649,00
0,0%
378 539,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 058,00 34 505,00
---
34 505,00
0,0%
51 439,00
49,1%
Zysk (strata) brutto -17 390,00 38 316,00
---
38 316,00
0,0%
33 857,00
-11,6%
Zysk (strata) netto -17 240,00 29 824,00
---
29 824,00
0,0%
23 497,00
-21,2%
Amortyzacja 13 867,00 13 839,00
-0,2%
13 839,00
0,0%
13 839,00
0,0%
Aktywa 1 493 897,00 1 481 118,00
-0,9%
1 481 118,00
0,0%
1 481 118,00
0,0%
Kapitał własny 746 900,00 855 752,00
14,6%
855 752,00
0,0%
855 752,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,21 35,76
14,6%
35,76
0,0%
35,76
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,72 1,25
---
1,25
0,0%
1,25
0,0%