Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:28
kontakt
FORTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 269 239,00 291 105,00
8,1%
322 010,00
10,6%
295 103,00
-8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 652,00 3 962,00
-71,0%
23 520,00
493,6%
-10 255,00
---
Zysk (strata) brutto 65 978,00 3 801,00
-94,2%
21 421,00
463,6%
-12 218,00
---
Zysk (strata) netto 64 006,00 1 551,00
-97,6%
16 530,00
965,8%
-11 523,00
---
Amortyzacja 6 094,00 6 004,00
-1,5%
6 025,00
0,3%
6 050,00
0,4%
Aktywa 911 072,00 936 422,00
2,8%
922 876,00
-1,4%
995 732,00
7,9%
Kapitał własny 548 413,00 538 018,00
-1,9%
536 632,00
-0,3%
500 558,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,92 22,48
-1,9%
22,42
-0,3%
20,92
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,68 0,06
-97,6%
0,69
963,1%
-0,48
---