Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 10:32
kontakt
ECHO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 329 559,00 437 722,00
32,8%
353 735,00
-19,2%
132 748,00
-62,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144 331,00 105 247,00
-27,1%
254 147,00
141,5%
157 330,00
-38,1%
Zysk (strata) brutto 77 688,00 32 435,00
-58,2%
99 712,00
207,4%
41 755,00
-58,1%
Zysk (strata) netto 57 825,00 27 842,00
-51,9%
100 212,00
259,9%
50 254,00
-49,9%
Amortyzacja 9 516,00 9 806,00
3,0%
10 024,00
2,2%
8 112,00
-19,1%
Aktywa 3 280 604,00 3 526 016,00
7,5%
3 118 245,00
-11,6%
3 004 557,00
-3,6%
Kapitał własny 1 318 806,00 1 152 684,00
-12,6%
1 071 311,00
-7,1%
1 030 773,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,20 2,79
-12,6%
2,60
-7,1%
2,50
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,07
-52,1%
0,24
262,7%
0,12
-49,8%