Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:41
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 112 257,00 158 597,00
41,3%
52 176,00
-67,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 315,00 32 793,00
11,9%
109 316,00
233,4%
Zysk (strata) brutto -9 025,00 11 204,00
---
74 773,00
567,4%
Zysk (strata) netto -5 941,00 4 067,00
---
78 999,00
1 842,4%
Amortyzacja 2 617,00 2 758,00
5,4%
2 360,00
-14,4%
Aktywa 3 281 137,00 3 526 016,00
7,5%
3 619 813,00
2,7%
Kapitał własny 1 239 408,00 1 152 684,00
-7,0%
1 231 683,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,00 2,79
-7,0%
2,98
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,19
1 810,0%