Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 13:51
kontakt
DEBICA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 066 713,00 797 811,00
-25,2%
1 142 290,00
43,2%
1 595 993,00
39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74 580,00 15 534,00
-79,2%
42 929,00
176,4%
32 078,00
-25,3%
Zysk (strata) brutto 75 191,00 15 652,00
-79,2%
44 274,00
182,9%
36 640,00
-17,2%
Zysk (strata) netto 73 587,00 1 260,00
-98,3%
35 256,00
2 698,1%
29 019,00
-17,7%
Amortyzacja 46 297,00 48 119,00
3,9%
48 666,00
1,1%
48 492,00
-0,4%
Aktywa 1 794 151,00 1 593 519,00
-11,2%
1 949 856,00
22,4%
2 252 476,00
15,5%
Kapitał własny 1 118 482,00 1 158 894,00
3,6%
1 153 621,00
-0,5%
1 158 041,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 81,03 83,96
3,6%
83,58
-0,5%
83,90
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,33 0,09
-98,3%
2,55
2 706,6%
2,10
-17,7%