Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 01:12
kontakt
DEBICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 650 257,00 796 862,00
22,5%
799 131,00
0,3%
830 781,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 582,00 42 052,00
7 125,4%
-9 974,00
---
3 280,00
---
Zysk (strata) brutto 4 801,00 44 596,00
828,9%
-7 956,00
---
4 891,00
---
Zysk (strata) netto 3 446,00 35 743,00
937,2%
-6 724,00
---
3 586,00
---
Amortyzacja 24 415,00 24 183,00
-1,0%
24 309,00
0,5%
24 098,00
-0,9%
Aktywa 1 980 569,00 2 130 258,00
7,6%
2 252 476,00
5,7%
2 324 951,00
3,2%
Kapitał własny 1 161 044,00 1 196 787,00
3,1%
1 158 041,00
-3,2%
1 161 627,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 84,12 86,71
3,1%
83,90
-3,2%
84,16
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 2,59
936,0%
-0,49
---
0,26
---