Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 17:21
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 923,00 25 356,00
15,7%
0,00
---
21 337,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 666,00 -6 206,00
---
0,00
---
-8 837,00
---
Zysk (strata) brutto -9 455,00 -13 570,00
---
0,00
---
-17 614,00
---
Zysk (strata) netto -9 096,00 -13 358,00
---
0,00
---
-17 099,00
---
Amortyzacja 2 234,00 2 065,00
-7,6%
0,00
---
2 169,00
---
Aktywa 389 361,00 385 624,00
-1,0%
385 624,00
0,0%
381 254,00
-1,1%
Kapitał własny 94 966,00 71 539,00
-24,7%
71 539,00
0,0%
61 322,00
-14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,13 3,11
-24,7%
3,11
0,0%
2,77
-10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,40 -0,58
---
-0,58
---
-0,77
---