Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 02:41
kontakt
PBSFINANSE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 905,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 159,00
Zysk (strata) brutto -6 929,00
Zysk (strata) netto -7 398,00
Amortyzacja 206,00
Aktywa 14 926,00
Kapitał własny 12 140,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,71