Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 05:39
kontakt
PBSFINANSE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 262,00 282,00
-77,7%
1 162,00
312,1%
1 960,00
68,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 988,00 -2 689,00
---
-789,00
---
-449,00
---
Zysk (strata) brutto -7 809,00 -3 803,00
---
-215,00
---
-289,00
---
Zysk (strata) netto -8 467,00 -3 242,00
---
-215,00
---
-302,00
---
Amortyzacja 167,00 86,00
-48,5%
49,00
-43,0%
6,00
-87,8%
Aktywa 14 353,00 10 805,00
-24,7%
10 498,00
-2,8%
10 285,00
-2,0%
Kapitał własny 12 378,00 9 136,00
-26,2%
8 921,00
-2,4%
8 618,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 0,87
-26,2%
0,85
-2,3%
0,82
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,81 -0,31
---
-0,02
---
-0,03
---