Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 15:40
kontakt
PBSFINANSE
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 221,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 112,00
Zysk (strata) brutto -1 517,00
Zysk (strata) netto -1 155,00
Amortyzacja 69,00
Aktywa 13 515,00
Kapitał własny 10 786,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11