Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:50
kontakt
PBSFINANSE
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 698,00 221,00
-68,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 802,00 -1 112,00
---
Zysk (strata) brutto -1 431,00 -1 517,00
---
Zysk (strata) netto -1 509,00 -1 155,00
---
Amortyzacja 112,00 69,00
-38,4%
Aktywa 21 383,00 13 515,00
-36,8%
Kapitał własny 18 040,00 10 786,00
-40,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,73 1,03
-40,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,11
---