Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 16:18
kontakt
PBSFINANSE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 331,00 132,00
-60,1%
140,00
6,1%
140,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 828,00 -1 138,00
---
-624,00
---
-280,00
---
Zysk (strata) brutto -1 390,00 -2 155,00
---
-73,00
---
-386,00
---
Zysk (strata) netto -1 468,00 -1 793,00
---
-73,00
---
-386,00
---
Amortyzacja 95,00 48,00
-49,5%
25,00
-47,9%
6,00
-76,0%
Aktywa 21 046,00 12 295,00
-41,6%
10 751,00
-12,6%
10 102,00
-6,0%
Kapitał własny 19 377,00 10 585,00
-45,4%
9 063,00
-14,4%
8 535,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,85 1,01
-45,4%
0,87
-14,4%
0,82
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,17
---
-0,01
---
-0,04
---