Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:40
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 68,00 64,00
-5,9%
958,00
1 396,9%
72,00
-92,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -305,00 -169,00
---
4,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) brutto -185,00 -102,00
---
-40,00
---
-210,00
---
Zysk (strata) netto -185,00 -102,00
---
-40,00
---
-210,00
---
Amortyzacja 13,00 12,00
-7,7%
12,00
0,0%
5,00
-58,3%
Aktywa 10 751,00 10 598,00
-1,4%
10 498,00
-0,9%
10 252,00
-2,3%
Kapitał własny 9 063,00 8 961,00
-1,1%
8 921,00
-0,4%
8 710,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,86
-1,2%
0,85
-0,4%
0,83
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,00
---
-0,02
---