Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:00
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 22 549,00
2 254 800,0%
30 549,00
35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 340,00 6 097,00
---
8 738,00
43,3%
Zysk (strata) brutto -125,00 4 690,00
---
8 622,00
83,8%
Zysk (strata) netto -125,00 3 749,00
---
7 538,00
101,1%
Amortyzacja 12,00 15,00
25,0%
14,00
-6,7%
Aktywa 36 531,00 45 735,00
25,2%
33 125,00
-27,6%
Kapitał własny 8 011,00 11 761,00
46,8%
19 299,00
64,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 3,74
46,8%
6,13
64,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 1,19
---
2,39
101,2%