Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 04:31
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 966,00 43 264,00
3,1%
46 169,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 345,00 1 410,00
-39,9%
3 157,00
123,9%
Zysk (strata) brutto 2 815,00 1 892,00
-32,8%
3 660,00
93,4%
Zysk (strata) netto 1 561,00 1 521,00
-2,6%
3 442,00
126,3%
Amortyzacja 9 097,00 8 881,00
-2,4%
8 917,00
0,4%
Aktywa 482 701,00 484 364,00
0,3%
493 503,00
1,9%
Kapitał własny 374 018,00 375 539,00
0,4%
378 981,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,80 28,92
0,4%
29,18
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-2,5%
0,26
126,5%