Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 13:51
kontakt
AGORA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 836 459,00 965 874,00
15,5%
1 113 119,00
15,2%
1 424 311,00
28,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -111 708,00 -41 851,00
---
-64 822,00
---
44 557,00
---
Zysk (strata) brutto -152 700,00 -49 952,00
---
-103 655,00
---
101 617,00
---
Zysk (strata) netto -117 193,00 -44 568,00
---
-102 658,00
---
65 367,00
---
Amortyzacja 162 989,00 161 379,00
-1,0%
158 137,00
-2,0%
172 126,00
8,8%
Aktywa 2 018 298,00 1 921 256,00
-4,8%
1 793 073,00
-6,7%
2 045 408,00
14,1%
Kapitał własny 820 942,00 774 355,00
-5,7%
674 123,00
-12,9%
738 488,00
9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,62 16,62
-5,7%
14,47
-12,9%
15,85
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,52 -0,96
---
-2,20
---
1,40
---