Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 09:29
kontakt
AGORA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 175 077,00 175 077,00
0,0%
182 453,00
4,2%
187 736,00
2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 923,00 -20 923,00
---
-34 092,00
---
-43 301,00
---
Zysk (strata) brutto 5 886,00 5 886,00
0,0%
4 349,00
-26,1%
-2 788,00
---
Zysk (strata) netto 10 539,00 10 539,00
0,0%
5 772,00
-45,2%
2 040,00
-64,7%
Amortyzacja 16 199,00 16 199,00
0,0%
15 052,00
-7,1%
13 985,00
-7,1%
Aktywa 1 003 025,00 1 003 025,00
0,0%
986 566,00
-1,6%
1 013 996,00
2,8%
Kapitał własny 783 927,00 783 927,00
0,0%
806 544,00
2,9%
799 952,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,83 16,83
0,0%
17,32
2,9%
17,17
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,12
-45,1%
0,04
-64,5%