Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 22:28
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 320 788,00 329 293,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59 172,00 51 549,00
-12,9%
Zysk (strata) brutto 53 322,00 47 455,00
-11,0%
Zysk (strata) netto 43 438,00 37 531,00
-13,6%
Amortyzacja 7 314,00 7 425,00
1,5%
Aktywa 952 673,00 891 542,00
-6,4%
Kapitał własny 437 846,00 324 031,00
-26,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 312,75 231,45
-26,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 31,03 26,81
-13,6%