Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.16, godz. 01:26
kontakt
ZPUE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 339 766,00 372 947,00
9,8%
487 597,00
30,7%
487 597,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 808,00 36 421,00
41,1%
54 485,00
49,6%
54 485,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 23 417,00 33 224,00
41,9%
52 156,00
57,0%
52 156,00
0,0%
Zysk (strata) netto 18 232,00 26 736,00
46,6%
39 083,00
46,2%
39 083,00
0,0%
Amortyzacja 12 581,00 15 425,00
22,6%
15 747,00
2,1%
15 747,00
0,0%
Aktywa 670 354,00 746 839,00
11,4%
884 173,00
18,4%
884 173,00
0,0%
Kapitał własny 338 511,00 336 060,00
-0,7%
394 392,00
17,4%
394 392,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 241,79 240,04
-0,7%
281,71
17,4%
281,71
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,02 19,10
46,6%
27,92
46,2%
27,92
0,0%