Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:36
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 585,00 158 868,00
2,8%
102 688,00
-35,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 232,00 19 105,00
44,4%
-17 273,00
---
Zysk (strata) brutto 5 758,00 17 421,00
202,6%
-22 258,00
---
Zysk (strata) netto 4 402,00 13 310,00
202,4%
-18 214,00
---
Amortyzacja 13 838,00 14 680,00
6,1%
15 353,00
4,6%
Aktywa 999 885,00 986 685,00
-1,3%
971 081,00
-1,6%
Kapitał własny 678 279,00 691 589,00
2,0%
673 375,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,76 2,82
2,0%
2,74
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
200,0%
-0,07
---