Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:53
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 196,00 184,00
-6,1%
195,00
6,0%
149,00
-23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -337,00 -489,00
---
9 135,00
---
-392,00
---
Zysk (strata) brutto -181,00 -351,00
---
9 283,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) netto -181,00 -351,00
---
9 283,00
---
-170,00
---
Amortyzacja 44,00 9,00
-79,5%
7,00
-22,2%
8,00
14,3%
Aktywa 187 981,00 194 794,00
3,6%
200 432,00
2,9%
193 013,00
-3,7%
Kapitał własny 183 552,00 183 276,00
-0,2%
192 624,00
5,1%
192 454,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,13 12,05
-0,6%
12,62
4,7%
12,60
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,61
---
-0,01
---