Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 21:05
kontakt
TIM
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 935 727,00 1 252 343,00
33,8%
1 252 343,00
0,0%
1 453 745,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 382,00 103 258,00
127,5%
103 258,00
0,0%
123 789,00
19,9%
Zysk (strata) brutto 44 946,00 103 184,00
129,6%
103 184,00
0,0%
125 168,00
21,3%
Zysk (strata) netto 36 039,00 82 531,00
129,0%
82 531,00
0,0%
100 410,00
21,7%
Amortyzacja 6 133,00 5 472,00
-10,8%
5 472,00
0,0%
5 394,00
-1,4%
Aktywa 392 651,00 458 907,00
16,9%
458 907,00
0,0%
556 333,00
21,2%
Kapitał własny 178 198,00 217 433,00
22,0%
217 433,00
0,0%
262 071,00
20,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,03 9,80
22,0%
9,80
0,0%
11,80
20,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,62 3,72
129,1%
3,72
0,0%
4,52
21,7%