Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 10:08
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 363 431,00 339 397,00
-6,6%
346 780,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 783,00 17 107,00
-21,5%
17 187,00
0,5%
Zysk (strata) brutto 22 257,00 17 693,00
-20,5%
18 042,00
2,0%
Zysk (strata) netto 17 487,00 13 900,00
-20,5%
14 275,00
2,7%
Amortyzacja 1 368,00 1 358,00
-0,7%
1 362,00
0,3%
Aktywa 577 730,00 536 405,00
-7,2%
566 570,00
5,6%
Kapitał własny 278 001,00 293 196,00
5,5%
308 764,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,52 13,21
5,5%
13,91
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,63
-20,6%
0,64
2,7%