Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:43
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 347 412,00 393 187,00
13,2%
344 741,00
-12,3%
349 520,00
1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 577,00 38 308,00
49,8%
37 400,00
-2,4%
24 602,00
-34,2%
Zysk (strata) brutto 25 572,00 38 307,00
49,8%
37 455,00
-2,2%
24 850,00
-33,7%
Zysk (strata) netto 20 523,00 30 715,00
49,7%
30 044,00
-2,2%
19 823,00
-34,0%
Amortyzacja 1 522,00 1 313,00
-13,7%
1 423,00
8,4%
1 326,00
-6,8%
Aktywa 458 907,00 586 373,00
27,8%
586 794,00
0,1%
512 429,00
-12,7%
Kapitał własny 217 433,00 249 533,00
14,8%
254 323,00
1,9%
275 532,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,80 11,24
14,8%
11,46
1,9%
12,41
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 1,38
49,8%
1,35
-2,2%
0,89
-34,0%