Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:38
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 678,00 42 983,00
14,1%
46 789,00
8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 337,00 4 652,00
-12,8%
5 553,00
19,4%
Zysk (strata) brutto 5 713,00 4 724,00
-17,3%
9 140,00
93,5%
Zysk (strata) netto 5 574,00 3 954,00
-29,1%
8 684,00
119,6%
Amortyzacja 1 351,00 1 336,00
-1,1%
1 304,00
-2,4%
Aktywa 154 514,00 169 894,00
10,0%
180 961,00
6,5%
Kapitał własny 109 555,00 113 509,00
3,6%
116 886,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,74 24,60
3,6%
25,33
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,21 0,86
-29,1%
1,88
119,6%