Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:03
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 268 069,00 250 922,00
-6,4%
238 427,00
-5,0%
254 595,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 827,00 16 110,00
-35,1%
11 213,00
-30,4%
14 413,00
28,5%
Zysk (strata) brutto 31 252,00 13 814,00
-55,8%
12 823,00
-7,2%
13 787,00
7,5%
Zysk (strata) netto 27 285,00 13 861,00
-49,2%
12 279,00
-11,4%
13 270,00
8,1%
Amortyzacja 13 353,00 13 427,00
0,6%
13 681,00
1,9%
12 706,00
-7,1%
Aktywa 955 827,00 951 551,00
-0,4%
936 442,00
-1,6%
1 071 134,00
14,4%
Kapitał własny 583 553,00 597 798,00
2,4%
609 440,00
1,9%
590 187,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,71 22,24
2,4%
22,67
1,9%
21,96
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 0,52
-49,2%
0,46
-11,4%
0,49
8,1%