Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 22:07
kontakt
RELPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 140,00 31 374,00
-5,3%
39 346,00
25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 664,00 970,00
-63,6%
3 337,00
244,0%
Zysk (strata) brutto 3 015,00 188,00
-93,8%
3 249,00
1 628,2%
Zysk (strata) netto 2 395,00 119,00
-95,0%
2 496,00
1 997,5%
Amortyzacja 1 651,00 1 632,00
-1,2%
1 597,00
-2,1%
Aktywa 116 879,00 119 962,00
2,6%
127 783,00
6,5%
Kapitał własny 91 192,00 91 310,00
0,1%
93 806,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,49 9,50
0,1%
9,76
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,01
-95,2%
0,26
2 066,7%