Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:14
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 120 114,00 108 427,00
-9,7%
71 414,00
-34,1%
66 928,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 624,00 19 106,00
-53,0%
-12 096,00
---
-7 600,00
---
Zysk (strata) brutto 44 490,00 22 972,00
-48,4%
-10 410,00
---
-6 127,00
---
Zysk (strata) netto 44 904,00 23 386,00
-47,9%
-10 449,00
---
-6 209,00
---
Amortyzacja 2 053,00 2 053,00
0,0%
1 949,00
-5,1%
1 943,00
-0,3%
Aktywa 550 238,00 550 238,00
0,0%
535 669,00
-2,6%
532 942,00
-0,5%
Kapitał własny -62 573,00 -62 573,00
---
-73 188,00
---
-79 745,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,46
---
-0,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,06
---
-0,04
---