Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:17
kontakt
PROJPRZEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 046,00 31 969,00
10,1%
37 928,00
18,6%
33 967,00
-10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -242,00 -513,00
---
-358,00
---
180,00
---
Zysk (strata) brutto 2 400,00 -1 924,00
---
41,00
---
-911,00
---
Zysk (strata) netto 1 944,00 -1 452,00
---
-60,00
---
-673,00
---
Amortyzacja 907,00 1 077,00
18,7%
1 223,00
13,6%
1 350,00
10,4%
Aktywa 195 861,00 205 566,00
5,0%
204 801,00
-0,4%
212 661,00
3,8%
Kapitał własny 98 231,00 96 780,00
-1,5%
96 720,00
-0,1%
96 047,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,42 16,18
-1,5%
16,17
-0,1%
16,05
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 -0,24
---
-0,01
---
-0,11
---