Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:46
kontakt
PKOBP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 11 235 000,00 10 332 000,00
-8,0%
9 164 000,00
-11,3%
18 524 000,00
102,1%
Przychody z tytułu prowizji 3 900 000,00 4 088 000,00
4,8%
4 646 000,00
13,6%
5 317 000,00
14,4%
Wynik na działalności bankowej 7 987 000,00 1 422 000,00
-82,2%
8 883 000,00
524,7%
7 416 000,00
-16,5%
Zysk (strata) brutto 5 118 000,00 -2 266 000,00
---
5 976 000,00
---
4 562 000,00
-23,7%
Zysk (strata) netto 3 835 000,00 -2 944 000,00
---
4 596 000,00
---
3 258 000,00
-29,1%
Amortyzacja 820 000,00 853 000,00
4,0%
868 000,00
1,8%
909 000,00
4,7%
Aktywa 316 978 000,00 345 027 000,00
8,8%
388 816 000,00
12,7%
405 168 000,00
4,2%
Kapitał własny 40 412 000,00 38 577 000,00
-4,5%
36 073 000,00
-6,5%
34 084 000,00
-5,5%
Współczynnik wypłacalności 22,21 19,78
-10,9%
20,23
2,3%
18,86
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,33 30,86
-4,5%
28,86
-6,5%
27,27
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,07 -2,36
---
3,68
---
2,61
-29,1%