Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 15:38
kontakt
PKOBP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 6 260 000,00 5 043 000,00
-19,4%
9 062 000,00
79,7%
15 154 000,00
67,2%
Przychody z tytułu prowizji 2 397 000,00 2 612 000,00
9,0%
2 939 000,00
12,5%
3 021 000,00
2,8%
Wynik na działalności bankowej 3 743 000,00 4 190 000,00
11,9%
3 613 000,00
-13,8%
3 712 000,00
2,7%
Zysk (strata) brutto 2 017 000,00 3 237 000,00
60,5%
2 770 000,00
-14,4%
2 999 000,00
8,3%
Zysk (strata) netto 1 306 000,00 2 413 000,00
84,8%
1 847 000,00
-23,5%
2 041 000,00
10,5%
Amortyzacja 586 000,00 594 000,00
1,4%
619 000,00
4,2%
664 000,00
7,3%
Aktywa 377 196 000,00 392 622 000,00
4,1%
428 843 000,00
9,2%
460 842 000,00
7,5%
Kapitał własny 44 066 000,00 41 075 000,00
-6,8%
30 955 000,00
-24,6%
41 138 000,00
32,9%
Współczynnik wypłacalności 18,21 18,87
3,6%
17,30
-8,3%
19,83
14,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,25 32,86
-6,8%
24,76
-24,6%
32,91
32,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,93
84,7%
1,48
-23,4%
1,63
10,5%