Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 04:00
kontakt
PKOBP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 5 568 000,00 4 367 000,00
-21,6%
8 252 000,00
89,0%
14 016 000,00
69,8%
Przychody z tytułu prowizji 1 956 000,00 2 176 000,00
11,2%
2 578 000,00
18,5%
2 656 000,00
3,0%
Wynik na działalności bankowej 3 593 000,00 4 552 000,00
26,7%
4 141 000,00
-9,0%
4 537 000,00
9,6%
Zysk (strata) brutto 1 823 000,00 3 217 000,00
76,5%
2 594 000,00
-19,4%
2 815 000,00
8,5%
Zysk (strata) netto 1 185 000,00 2 486 000,00
109,8%
1 782 000,00
-28,3%
1 948 000,00
9,3%
Amortyzacja 424 000,00 427 000,00
0,7%
442 000,00
3,5%
468 000,00
5,9%
Aktywa 348 685 000,00 361 072 000,00
3,6%
405 873 000,00
12,4%
435 986 000,00
7,4%
Kapitał własny 42 651 000,00 39 649 000,00
-7,0%
29 364 000,00
-25,9%
39 221 000,00
33,6%
Współczynnik wypłacalności 20,08 20,52
2,2%
18,20
-11,3%
21,30
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,12 31,72
-7,0%
23,49
-25,9%
31,38
33,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 1,99
109,8%
1,43
-28,3%
1,56
9,3%