Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 08:12
kontakt
PKOBP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 3 393 000,00 4 859 000,00
43,2%
3 634 000,00
-25,2%
Przychody z tytułu prowizji 1 243 000,00 1 335 000,00
7,4%
1 409 000,00
5,5%
Wynik na działalności bankowej 2 273 000,00 1 868 000,00
-17,8%
678 000,00
-63,7%
Zysk (strata) brutto 1 698 000,00 896 000,00
-47,2%
-1 000,00
---
Zysk (strata) netto 1 312 000,00 470 000,00
-64,2%
-13 000,00
---
Amortyzacja 216 000,00 226 000,00
4,6%
230 000,00
1,8%
Aktywa 395 053 000,00 405 873 000,00
2,7%
412 821 000,00
1,7%
Kapitał własny 34 204 000,00 29 364 000,00
-14,2%
30 510 000,00
3,9%
Współczynnik wypłacalności 19,16 18,20
-5,0%
18,20
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,36 23,49
-14,2%
24,41
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,38
-64,2%
-0,01
---