Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 11:10
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57 575,00 60 647,00
5,3%
67 568,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 976,00 7 915,00
13,5%
5 431,00
-31,4%
Zysk (strata) brutto 6 593,00 7 114,00
7,9%
3 853,00
-45,8%
Zysk (strata) netto 5 568,00 5 574,00
0,1%
3 115,00
-44,1%
Amortyzacja 1 188,00 1 188,00
0,0%
1 180,00
-0,7%
Aktywa 188 085,00 199 803,00
6,2%
200 320,00
0,3%
Kapitał własny 131 444,00 137 018,00
4,2%
140 133,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,58 54,81
4,2%
56,05
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,23 2,23
0,1%
1,25
-44,1%