Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:18
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 724,00 54 887,00
17,5%
57 575,00
4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 311,00 11 025,00
6,9%
6 976,00
-36,7%
Zysk (strata) brutto 10 200,00 10 947,00
7,3%
6 593,00
-39,8%
Zysk (strata) netto 8 346,00 8 957,00
7,3%
5 568,00
-37,8%
Amortyzacja 1 271,00 1 276,00
0,4%
1 188,00
-6,9%
Aktywa 186 593,00 196 012,00
5,0%
188 085,00
-4,0%
Kapitał własny 139 929,00 125 876,00
-10,0%
131 444,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 55,97 50,35
-10,0%
52,58
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,58
7,3%
2,23
-37,8%