Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 15:44
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 224,00 224,00
0,0%
269,00
20,1%
28,00
-89,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -278,00 -278,00
---
-307,00
---
-490,00
---
Zysk (strata) brutto -4 274,00 -4 274,00
---
-3 716,00
---
-3 562,00
---
Zysk (strata) netto -3 996,00 -3 996,00
---
-2 965,00
---
-2 915,00
---
Amortyzacja 14,00 14,00
0,0%
11,00
-21,4%
12,00
9,1%
Aktywa 22 662,00 22 662,00
0,0%
20 175,00
-11,0%
17 271,00
-14,4%
Kapitał własny 16 526,00 16 526,00
0,0%
13 562,00
-17,9%
10 647,00
-21,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,47
0,0%
0,39
-18,0%
0,30
-21,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,11
---
-0,08
---
-0,08
---