Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:25
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 519,00
---
224,00
-56,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -313,00 280,00
---
-278,00
---
Zysk (strata) brutto -8 665,00 -5 690,00
---
-4 274,00
---
Zysk (strata) netto -8 694,00 -3 977,00
---
-3 996,00
---
Amortyzacja 0,00 3,00
---
14,00
366,7%
Aktywa 31 936,00 27 299,00
-14,5%
22 662,00
-17,0%
Kapitał własny 24 493,00 20 523,00
-16,2%
16 526,00
-19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,59
-16,2%
0,47
-19,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,11
---
-0,11
---