Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 23:25
kontakt
BBIDEV
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 830,00 5 488,00
-5,9%
3 904,00
-28,9%
3 904,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 432,00 -1 387,00
---
-3 256,00
---
-3 256,00
---
Zysk (strata) brutto 36 366,00 -8 154,00
---
-7 762,00
---
-7 762,00
---
Zysk (strata) netto 37 039,00 -8 512,00
---
-7 808,00
---
-7 808,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 206 205,00 193 695,00
-6,1%
180 360,00
-6,9%
180 360,00
0,0%
Kapitał własny 119 699,00 111 187,00
-7,1%
103 246,00
-7,1%
103 246,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,75 10,91
-7,1%
10,19
-6,6%
10,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,64 -0,84
---
-0,77
---
-0,77
---