Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 03:26
kontakt
08OCTAVA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -438,00 -666,00
---
-532,00
---
-532,00
---
Zysk (strata) brutto -23,00 -1 779,00
---
-874,00
---
-874,00
---
Zysk (strata) netto -122,00 -1 254,00
---
-618,00
---
-618,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 80 150,00 85 534,00
6,7%
88 741,00
3,7%
88 741,00
0,0%
Kapitał własny 62 927,00 58 642,00
-6,8%
61 462,00
4,8%
61 462,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,47 1,37
-6,8%
1,44
4,7%
1,44
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,01
---
-0,01
---